Uprzejmie informujemy że nabór do programu został już zakończony.

Inicjatywa ujawnia potencjał uniwersalnej zabawki edukacyjnej jak i rodzica, który takie zabawki codziennie wytwarza dla swojego dziecka. Projekt jest nobilitacją codziennej pracy takiego rodzica, ukazaniem go w roli eksperta. Podczas projektu rodzic w zespole z architektem przeprowadza cykl warsztatów dla dzieci ze Szkół Podstawowych, podczas których uczestnicy wykonują pomoce dydaktyczne dla swoich kolegów z potrzebami edukacyjnymi. Rezultatem są nie tylko potrzebne pomoce przekazane ośrodkom terapeutycznym jak i dogłębne zrozumienie potrzeb swoich rówieśników z niepełnosprawnościami. Kolejnym etapem są warsztaty podczas których spotkają się zarówno rodzice, architekci, dzieci, specjaliści od nowych technologii i dorośli z autyzmem, podczas których wykonujemy interaktywną instalację, wykorzystującą wcześniej nabytą wiedzę.

Finałem jest wystawa, której głównym elementem są zabawki edukacyjne (wykonywane przez rodziców) oraz wszystkie produkty warsztatowe.

Cały projekt narodził się z naszego zachwytu nad plastycznymi formami uniwersalnych pomocy dydaktycznych. Czasami przybierają one abstrakcyjne formy, niekiedy są obiektami na pograniczu rzeźby i sztuki użytkowej. Tytuł projektu „Pudło w grochy albo gąbka na biegunach” odzwierciedla urodę tych obiektów, którym blisko do świata sztuki. To małe formy rzeźbiarskie, wykonane z prostych, łatwo dostępnych materiałów (tektura, gąbka, filc, rzep). Wykonywanie tych obiektów jest nie tylko manualnym sprawdzianem, ale również uwrażliwia uczestników na nowe formy plastyczne.

W końcu przeniesienie codziennej pracy rodzica do przestrzeni galerii jest nie tylko zamysłem kuratorskim, ale również wydarzeniem społecznym. Z codziennej pracy czynimy dzieło sztuki, pokazujemy tym samym zupełnie inny jej wymiar.

W ramach projektu prowadzimy:

1. Lekcję o różnych formach niepełnosprawności podczas której uczestnicy wykonują pomoce dydaktyczne dla swoich rówieśników z niepełnosprawnościami

2. Warsztaty z budowania interaktywnej instalacji dla każdego odbiorcy, podczas których uczestnicy spotykają się z architektami i projektantami

Równolegle trójka projektantów (Artur Gosk, Kosmos Project, Pani Jurek) zaprojektowała i wykonała nowe pomoce terapeutyczne.

Więcej informacji dla szkół, które chcą wziąć udział w naszym projekcie:

Do projektu zaprosiliśmy również rodziców dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach projektu prowadzimy spotkania z rodzicami i terapeutami, podczas których przyglądamy się pomocom terapeutycznym, również tym tworzonym własnoręcznie. Podczas spotkań omawiamy funkcje poszczególnych zabawek, projektanci zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci dysfunkcyjnych. Finałem są nowe pomoce przekazane Ośrodkom Terapeutycznym.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu m.st. Warszawy.

Partnerzy projektu: Fundacja Synapsis i Towarzystwo Opieki nad ociemniałymi w Laskach.