Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
ul. Sękocińska 4 m. 2
02-313 Warszawa

NIP 1132770422
REGON 141917870
KRS 0000332672

tel. 601 91 03 03