"Uwolnić projekt" to nowy model produkcji i dystrybucji dóbr materialnych w oparciu o wolne licencje Creative Commons oraz relacje jakie użytkownik nawiązuje z lokalnym rzemieślnikiem-wytwórcą. Punktem wyjścia jest refleksja nad koncepcją całościowego spojrzenia na rzemiosło, jego wytwory, twórców i użytkowników. Reprezentował ją poprzez działalność naukową i badawczą Piotr Szacki, wieloletni pracownik naukowy Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie,
zgłębiając istotę ludowego rzemiosła i propagując je w formie autorskich wystaw, tekstów, filmów, wywiadów z badań terenowych.

Interdyscyplinarny projekt UWOLNIĆ PROJEKT będzie polegał na opracowaniu współczesnych wersji dawnych, tradycyjnych wytworów rzemieślniczych znajdujących się w Magazynie Gospodarki Podstawowej i Rzemiosła Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybór obiektów zostanie dokonany przez grupę kompetencyjną, będącą fuzją wiedzy i doświadczenia projektantów, rzemieślników, etnologów i muzealników. Nowe przedmioty powstaną w efekcie ścisłej współpracy rzemieślnika i projektanta. W dalszym etapie w Internecie zostanie zamieszczona dokumentacja wykonawcza powstałych produktów na wolnej licencji Creative Commons (uznanie autorstwa z możliwością tworzenia utworów zależnych).

Zainteresowani będą mogli pobierać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u lokalnego rzemieślnika lub samodzielnie, dostosowując go do własnych potrzeb.

Do projektu zostali zaproszeni projektanci: Artur Gosk, AZE design, Pani Jurek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 - Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" jest współorganizatorem projektu. Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.

Oto film ilustrujący ideę.