BUUM to...

Celem projektu jest przełożenie dawnych gier i zabaw na współczesne media. Chcemy stworzyć nowe, dostosowane do współczesnego języka jakim porozumiewa się młodzież, gry i zabawy wykorzystujące mniej lub bardziej zaawansowane technologie takie jak: systemy Arduino, sensory analizujące ruch, smsy, czy ogólnie - telefony komórkowe.

Jak będziemy to robić?

Uczestnicy warsztatów przeprowadzą wywiady z seniorami, podczas których zgromadzą wiedzę na temat dawnych gier i zabaw. W dalszym etapie programiści przełożą je na współczesne rozwiązania, które zaprezentujemy uczestnikom (zarówno seniorom jak i młodzieży) podczas serii warsztatów podwórkowych. Projekt przeprowadzimy w dwóch regionach - w Warszawie i na Podlasiu, ponieważ interesują nas różnice i podobieństwa w sposobie spędzania czasu wolnego w epoce przed komputerami i Internetem. W ostatnim etapie stworzymy platformę internetową z grami on-line, które będą ilustrowały dawne gry i zabawy oraz udostępnimy scenariusze warsztatów (na Wolnej Licencji CC BY 3.0).

Pierwszy etap na finiszu

Na pierwszych warsztatach z uczestnikami projektu zastanawialiśmy się nad pytaniami, jakie zadamy naszym respondentom (seniorom). Wiele uwagi poświęciliśmy tematowi „pamięci”, która jest kluczowa w naszym projekcie i do której będziemy się odnosić na każdym jego etapie. Uczestnicy budowali kompozycję z symboli, które kojarzą się z „pamiętaniem”, zastanawiając się, czy pamięć jest linią, kulą, piramidą czy może chaotycznym zbiorem myśli. Finalnie stworzyliśmy sylwetkę „idealnego pytającego” i nauczyliśmy się obsługi kamery wideo, niezbędnej w pracy dokumentalisty.

Co chcemy osiągnąć?

Chcemy zebrać informację na temat dawnych gier i zabaw, oraz przełożyć je na współczesne narzędzia. Chcemy doprowadzić do spotkania młodych uczestników warsztatów z seniorami oraz stworzyć platformę internetową, która zgromadzi scenariusze warsztatów i rozpowszechni wiedzę na temat dawnych zabaw w formie gier on-line.

Z kim to robimy?

Projekt został przygotowany w ramach programu Akademia Orange prowadzonego przez Fundację Orange oraz dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partnerzy projektu: AZE design, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Gminny Dom Kultury w Czeremsze, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze.

Archiwalne zdjęcia pochodzą z projektu "Fontanna Inaczej" prowadzonego przez Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" w partnerstwie z Biurem Projektów i zostały udostępnione dzięki uprzejmości mieszkańców bielańskich podwórek (róg Żeromskiego i Krasińskiego).