Projekt zakłada działania edukacyjne i popularyzatorskie wokół Nowego Rzemiosła, które po latach wraca do łask, co warte jest odnotowania jak również docenienia. Rzemieślnicy warszawscy są aktywnym ogniwem przestrzeni kultury i mądre ich wspieranie poprzez budowanie publiczności oraz promowanie ich działalności należy się miastu i jego mieszkańcom. Poprzez projekt chcemy pogłębić wrażliwość odbiorców na wytwórczość ręczną, szlachetność materiałów, pokazać warszawiakom i warszawiankom czym jest praca ręczna, która wymaga wiedzy, czasu i umiejętności.

W TEJ CHWILI SZUKAMY PRACOWNI PARTNERSKICH DO NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:
1. Działania warsztatowe dla dzieci, które mają na celu edukację w zakresie zawodów rzemieślniczych.
2. Noc Rzemiosła - wydarzenie dla wszystkich warszawiaków i warszawianek, turystów i wszystkich zainteresowanych, w dwóch odsłonach - edycja 2019 i edycja 2020.
3. Produkcja 14 filmów dokumentalnych o Nowych Rzemieślnikach warszawskich i ich szeroką promocję.

Działania warsztatowe zakładać będą nie tylko zapoznanie uczestników z zawodami stolarza, jubilera, ceramika, ale również praktyczne działania związane z praktyką rzemieślniczą. Zorganizujemy warsztaty dla rodzin, podczas których uczestnicy zobaczą na żywo na czym polega praca wytwórcy, zapoznają się z materiałami i narzędziami podczas krótkich kursów rzemiosła, wezmą udział w całym procesie, poznając zalety takiego modelu produkcji i dystrybucji, która oparta jest na pracy ludzkich rąk i relacjach jakie odbiorca nawiązuje z lokalnym rzemieślnikiem u którego zamawia produkt. Podczas takich warsztatów uczestnicy nie tylko zapoznają się z warsztatem ale również z terminami takimi jak: lokalność, zrównoważony rozwój, dizajn zaangażowany, przy czym tłumaczyć je będziemy językiem zrozumiałym, dopasowanym do percepcji młodego odbiorcy.

Szukamy pracowni rzemieślniczych które poprowadzą takie warsztaty.
Ilość spotkań: jedno spotkanie rodzinne.
Czas: 2 godziny.
Ilość osób na spotkaniu - do ustalenia.
Warunki finansowe - 700 zł brutto wynagrodzenia za prowadzenie i materiały.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij ANKIETĘ a skontaktujemy się z Tobą :)

Noc Rzemiosła - wydarzenie dla wszystkich warszawiaków i warszawianek, turystów i wszystkich zainteresowanych, w dwóch odsłonach - edycja 2019 i edycja 2020. Noc Rzemiosła będzie pierwszym takim wydarzeniem w historii Warszawy. Opracujemy mapę Otwartych Pracowni Rzemieślniczych, gdzie oprócz lokalizacji będzie również informacja na temat wytwórcy. Każdy gospodarz pracowni zobowiązany będzie do udostępnienia swojej przestrzeni, w której podczas Festiwalu może zorganizować sprzedaż swoich produktów. Z wędrówek po otwartych pracowniach skorzystają wszyscy zainteresowani: warszawiacy i turyści. Nocy Rzemiosła będzie towarzyszyła szeroka promocja (plakaty, mapki w formie drukowanej, reklamy na mediach społecznościowych).

Szukamy pracowni rzemieślniczych które zgłoszą swoje miejsce do Nocy Rzemiosła.
Czas: 15 lub 28 września (data w trakcie ustalania).
ZGŁOSZENIA DO 15 CZERWCA.
pracownia otwarta w godzinach 18.00-23.00
Warunki: każdy kto zgłosi swoją pracownię zostanie uwzględniony w planie wydarzenia.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij ANKIETĘ a skontaktujemy się z Tobą :)

Produkcja 14 filmów dokumentalnych o Nowych Rzemieślnikach warszawskich i ich szeroką promocję. Ważna część programu, której efektem będzie 14 dokumentów (do 10 minut każdy) o najznakomitszych pracowniach rzemieślniczych Warszawy. Pracownie zostaną wybrane w drodze konkursu. Wśród tych które zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w programie, grupa kompetencyjna (projektanci, kuratorzy, socjolodzy, edukatorzy), wybierze finalistów. Wybór nastąpi w drodze czytelnych i jasno określonych kryteriów. Filmy zostaną udostępnione rzemieślnikom, którzy będą mogli wykorzystać je do własnej promocji. Równolegle nasza organizacja opublikuje je na wszystkich naszych kanałach: You Tube, Vimeo, Facebook, Instagram, promując je szeroko.

Szukamy pracowni rzemieślniczych które zgłoszą swoją chęć wzięcia udziału w konkursie.
Korzyści dla rzemieślnika:
Profesjonalny film dokumentalny wraz z szeroką promocją.

Zgłoszenia tylko poprzez wypełnienie formularza przyjmujemy do 10 czerwca do godziny 23:59. Pięcioosobowa komisja wybierze pracownie, według ściśle określonych kryteriów.

Kryteria formalne:

1. Zgłoszenie zostało wysłane poprzez formularz zgłoszeniowy       
2. Zgłaszana pracownia jest pracownią rzemieślniczą, w której produkcja przedmiotów/obiektów ma charakter pracy ręcznej.       
3. Pracownia musi być na terenie miasta Warszawa.       

Kryteria merytoryczne:

1. Unikalność. Indywidualne podejście, oryginalność proponowanych wzorów, unikalność techniki na tle innych rzemieślników aplikujących do filmu.
2. Jakość. Produkty wykonane w pracowni cechuje wysoka jakość wykonania (staranność, wysoka dbałość o szczegół).
3. Zgodność z ideami zrównoważonego rozwoju. Twórcę cechuje zrównoważone podejście do produkcji. Użyte materiały są ekologiczne, metody produkcji są niskoemisyjne i przyjazne środowisku.

Skład komisji podamy wkrótce.

Jeśli jesteś zainteresowany/a wypełnij ANKIETĘ a skontaktujemy się z Tobą :)

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.
Organizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Partnerzy: Stowarzyszenie Nów Nowe Rzemiosło, Projekt Pracownie