OGŁASZAMY NABÓR NA DRUGĄ EDYCJĘ PROGRAMU!
UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY (finansowanie - Urząd m.st. Warszawy).

Rejestracje poprzez wypełnienie ankiety
ANKIETA

Projekt zakłada wprowadzenie niewielkiej zmiany w otoczeniu szkolnym, która będzie wynikiem warsztatów z uczniami  i nauczycielami. Chcemy udowodnić, że dobór zieleni w szkolnym ogrodzie (zawilce i poziomki w sosnowych laskach, brzoza, buk, czeremcha, rdest i pnące winorośla) ma duży wpływ na proces poznawczy. Łąki i kwiaty, zioła i byliny, drzewa i krzewy – nieważne, czy dzikie, spontaniczne czy uprawiane i sadzone przez człowieka – są idealnym środowiskiem do zabawy. Umożliwiają one dziecku bezpośrednie, codzienne obcowanie z naturą. Jest to szczególnie ważne dla dziecka wychowującego się w wielkim mieście, które dziką naturalną roślinność ogląda głównie w telewizji i w kinie. Wiele spośród dzieci żyjących dziś w betonowych miastach zbyt mało czasu spędza poza światem murów, w żywym, kolorowym, nieustannie zmieniającym się świecie przyrody.

Podczas warsztatów będziemy szukać nietypowych rozwiązań. Może powstanie szkolna szklarnia, plenerowa pracownia malarska albo obserwatorium gwiazd.

Ilość spotkań - 3 warsztaty podczas trwania programu plus jedno spotkanie z nauczycielami.
Ilość klas objętych programem w ramach jednej szkoły - dwie klasy.
Czas na realizację programu - do końca maja 2019 roku.

Każda szkoła otrzyma od nas grant w wysokości 3 tysięcy złotych  na realizację jednej mikrozmiany w otoczeniu szkolnym.

CELE PROJEKTU

I. EDUKACYJNE:

1. Zwiększenie poczucia współdecydowania o przestrzeni szkolnej wśród uczących się dzieci i kadry nauczycielskiej.
2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie pracy projektowej oraz wiedzy na temat naturalnych materiałów.

II. SPOŁECZNE:

1. Wzbudzenie debaty społecznej na temat organizacji przestrzeni szkolnej.
2. Podniesienie świadomości potrzeby partycypacji społecznej w procesie usprawniania przestrzeni.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa.
Organizator: Stowarzyszenie “Z Siedzibą w Warszawie”