Zapraszamy na długofalowy, bezpłatny (bo finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy) program przeznaczony dla uczniów z Zespołem Aspergera (choć nie tylko).

CO TO JEST TUS?

Ośmiomiesięczny kurs bezpłatnych Treningów Umiejętności Społecznych, czyli ważnej lekcji rozwijającej te umiejętności, które są dobrym uzupełnieniem podstawy programowej i celnie odpowiadają na potrzeby współczesnej edukacji, w której równolegle ze zdobywaniem wiedzy, powinno się kształtować umiejętności społeczne.

Do tej pory treningi kompetencji były narzędziem terapii dzieci z zespołem Aspergera lub ogólnie ze spektrum autyzmu. Zazwyczaj prowadzone według sprawdzonych scenariuszy, wykorzystujących pogadankę, pracę grupową, analizę przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych.

Nasz program wychodzi z założenia, że treningi kompetencji społecznych powinny:

1. Być narzędziem edukacji włączającej (przeznaczone tym samym również dla dzieci bez zaburzeń)
2. Korzystać z nauk biologicznych, fizycznych etc., czyli wykorzystywać naturalne potrzeby zdobywania wiedzy, tak charakterystyczne dla zainteresowań dzieci z zespołem Aspergera.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ PROGRAM?
Nasz nowatorski program powstaje w drodze współpracy z biologami, chemikami, specjalistami od systemów Arduino. W programie weźmie udział 5 szkół podstawowych (świetlic szkolnych). Każda szkoła (świetlica szkolna) wytypuje grupkę 4-6 uczniów (6-latki lub grupa uczniów w wieku 7-9 lat) z którymi będziemy prowadzić cykliczne, cotygodniowe zajęcia przez 8 miesięcy trwania programu (około 32 spotkania dla każdej grupy).  Każdy miesiąc pracy z uczniami będzie poświęcony innej tematyce, stąd ekspert współprowadzący będzie się zmieniał co miesiąc. Proponujemy 8 tematów podczas trwania programu: Arduino, eksperymenty fizyczno-chemiczne, sztuka projektowa i współczesna, kreatywna matematyka, programowanie i kodowanie (ozoboty), działania architektoniczne, nauki przyrodnicze (owady), odnawialne źródła energii.

Obecność eksperta nie tylko podniesie merytoryczny poziom treningów, ale będzie również obecnością ważną z punktu widzenia procesu nauczania. Ekspert wprowadzi nowe metody pracy, będzie specjalistą z dużą wiedzą na zadany temat, zawsze gotowy do udzielenia odpowiedzi na pojawiające się podczas warsztatu pytania.

Dzięki takim treningom kompetencji uczniowie:
•    Nabywają zdolności do refleksji.
•    Uczą się współpracy, doceniają efekt synergii
•    Poznają sposoby skutecznej komunikacji
•    Wymieniają doświadczenia i wspólnie rozwiązują problemy
•    Biorą odpowiedzialność za siebie i innych
•    Podejmują nowe wyzwania i zadania.
•    Poznają procesy społeczne i zjawiska fizyczne
•    Cenią własne kompetencje, umiejętności, talenty.
•    Pracują nad adekwatnym poczuciem własnej wartości

JAK MOŻESZ ZAPISAĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką uczniów z Zespołem Aspergera zaproponuj takie treningi w ramach zajęć świetlicowych albo zajęć pozalekcyjnych. Zbierz grupkę od 4 do 6 uczniów/uczennic (maksymalnie 4 z nich ma orzeczenie o Zespole Aspergera) i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ

My wybierzemy odpowiedni termin i skontaktujemy się z Tobą!
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona liczy się kolejność zgłoszeń. Program bezpłatny, finansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.

Zobacz jak prowadziliśmy pilotaż programu w 2016 roku.