Projekt prowadzimy od 2014 roku, wspólnie z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Do tej pory zgromadziliśmy banki brzmień 37 instrumentów ludowych z całego świata.

Dzięki aplikacji można zagrać na instrumencie, poznać jego brzmienie i historię. Równolegle publikujemy scenariusze warsztatów dla edukatorów i nauczycieli muzyki, które pomogą w prowadzeniu ciekawych lekcji z użyciem aplikacji.

Aplikację należy pobrać ze strony internetowej projektu:
STRONA PROJEKTU

Instrumenty pochodzą ze zbiorów Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybraliśmy je wspólnie z pracownikami muzeum, kierując się jednym podstawowym kluczem - mają być ludowe, bardzo nietypowe, niewspółczesne, zarówno polskie jak i egzotyczne (azjatyckie). Przez kilka dni nagrywaliśmy zakres brzmieniowy kilkunastu instrumentów. Banki brzmienia wykorzystaliśmy na dwa sposoby - tworząc nowe instrumentarium w oparciu o sterowniki czułe na ruch oraz wykorzystując je na stronie internetowej. Wszystkie instrumenty ponadto opisaliśmy i sfotografowaliśmy, tworząc kompendium wiedzy na temat wybranych instrumentów muzycznych.


Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego