Liberatura to taki rodzaj literatury, w którym tekst i materialna forma książki tworzą organiczną całość, a wszelkie elementy, w tym również niewerbalne, mogą być nośnikami znaczenia. To zjawisko jest opisywane oraz praktykowane przez Zenona Fajfera i Katarzynę Bazarnik, krakowskich twórców, którzy od wielu lat przybliżają liberaturę poprzez wydawanie książek, organizowanie wystaw, prowadzenie warsztatów, głównie w Krakowie. Liberatura daje możliwość podkreślenia słowa przez formę plastyczną czy kształt książki.

Projekt polega na:

1. Zorganizowaniu pięciu wystaw LiBeratury w warszawskich bibliotekach publicznych.

2. Przeprowadzeniu twórczych spotkań i warsztatów z teoretykami LiBeratury.

3. Stworzeniu nowych wizualnych dzieł inspirowanych LiBeraturą przez warszawskich twórców.

4. Zorganizowaniu finałowej wystawy podsumowującej projekt.

Zobacz zwiastun promujący projekt:

Głównym założeniem projektu jest mobilna wystawa, która wędrować będzie po warszawskich bibliotekach. Wystawa zgromadzi wybitne przykłady liberackich książek, oraz będzie punktem wyjścia do warsztatów zorganizowanych dla mieszkańców. Projekt skłoni uczestników do twórczych słownych i wizualnych poszukiwań w obrębie znanych utworów literackich (poezji, nowel), które zostaną poddane słowno-plastycznemu przetwórstwu. Takie podejście do tematu literatury pozwoli na zabawę słowem, kreację, inne doświadczanie słowa. Biblioteka stanie się miejscem otwartym na eksperymenty i nowoczesne zjawiska w sztuce.

Nasza propozycja dla bibliotek:

1. Wystawa (od 2 do 3 tygodni) zbiorów LiBeratury z kolekcji Wydawnictwa Ha!art oraz Zenona Fajfera i Katarzyny Bazarnik. Wystawa będzie przemyślana pod kątem wystawienniczym. Zaprojektujemy i wykonamy moduły wystawiennicze, które będzie można dostosować do każdej powierzchni. Oznacza to, że każda biblioteka będzie mogła sobie pozwolić na wystawę całej kolekcji (17 pozycji książkowych) albo tylko części (6 przykładów).

2. Spotkanie z twórcami LiBeratury oraz warsztaty. Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik to wyjątkowi znawcy i propagatorzy liberackiej twórczości. W ramach projektu zorganizujemy spotkanie z czytelnikami. Spotkaniu będą towarzyszyć twórcze warsztaty, w ramach których czytelnicy biblioteki stworzą swoje liberackie dzieła.

3. Finalnie bibliotece zostaną przekazane dwie pozycje z kolekcji liberatury.

Jeśli jesteś biblioteką na terenie miasta Warszawa i chcesz dołączyć do projektu, wypełnij ankietę a skontaktujemy się z Tobą!

LINK DO ANKIETY

Ponadto:

1. Równolegle zaproszeni do projektu artyści opracują liberackie utwory, które staną się częścią wystawy finałowej. Artyści zaproszeni do projektu na swój sposób podejdą do tematu. To oni sami zdecydują, czy twórczemu przetwórstwu poddadzą treść utworów literackich czy istniejące już wydania książkowe. Powstaną liberackie utwory, które nie koniecznie zamykać się będą w tradycyjnej formie książki.

2. Finałową wystawę w Warsztacie Warszawskim zaprojektuje zespół kompetencyjnym zbudowany z pedagogów/metodyków, edukatorów i projektantów. Chcemy alby wystawa zapewniła nie tylko skuteczną ekspozycję liberatury i twórczości artystów zaproszonych do projektu, ale również na zabawy słowem, poprzez zaprojektowanie i wykonanie interaktywnych elementów wystawy.

Wystawa potrwa dwa miesiące i zgromadzi 1200 uczestników.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy.
Organizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Partnerzy: Korporacja Ha!art, LiBeratura