Uwolnić projekt jako forma współpracy polskich i ukraińskich twórców

Druga edycja "Uwolnić projekt" realizowana wspólnie z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz Muzeum Pokucia i Huculszczyzny w Kołomyi polega na opracowaniu nowego modelu produkcji i dystrybucji przedmiotów w oparciu o Wolne Licencje i relacje jakie użytkownik nawiązuje z lokalnym wytwórcą – rzemieślnikiem (w tym przypadku rzemieślnikiem z Ukrainy). Punktem wyjścia i źródłem inspiracji są przedmioty i sprzęty z magazynu gospodarki i rzemiosł Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, które zostały poddane twórczej reinterpretacji przez współczesnych warszawskich projektantów i tradycyjnych ukraińskich rzemieślników.


Prezentowany projekt jest nie tylko promocją polskich zbiorów muzealnych i warszawskich projektantów na Ukrainie, ale metodą na produkcję i dystrybucję zaprojektowanych przedmiotów w tym kraju, czyli na długofalową promocję efektów projektu. Owocem pracy będą nowe przedmioty, zamieszczone w Internecie, w postaci dokumentacji wykonawczych do pobrania. Oznacza to, że każdy zainteresowany z Ukrainy będzie mógł pobrać dokumentację z sieci i wykonać przedmiot u lokalnego rzemieślnika. Metoda została opracowana przez nasze Stowarzyszenie oraz Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie i zrealizowana w Polsce i w Niemczech w 2014 roku. Polscy projektanci wdrożyli wtedy swoje pomysły a część z nich została zrealizowana z niemieckimi rzemieślnikami.

W tegorocznej edycji projektu biorą udział projektanci z Polski: Kosmos Project, Jan Kochański oraz twórcy ludowi z Ukrainy: Olena Prokopiuk, Taras Muliak, Yosyp Pryymak.

Oto jak przebiegała wizyta ukraińskich gości w Warszawie i wstępna praca koncepcyjna nad nowymi obiektami.

Projekt został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawy