SZANOWNI PAŃSTWO, Z PRZYKROŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE WYCZERPALIŚMY LIMIT MIEJSC NA WARSZTATY.
Napłynęło bardzo dużo zgłoszeń, w zawiązku z czym 3-krotnie zwiększyliśmy ilość miejsc, niestety nie dla wszystkich tych miejsc wystarczyło. Stowarzyszenie podjęło decyzję o powtórzeniu programu we wrześniu. Mamy nadzieję, że uda nam się wtedy spotkać z chętnymi, z którymi nie udało nam się spotkać w edycji maj/czerwiec.

„Miejskie safari 2” to interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku 8-12 lat, podczas których dzieci zaprojektują i wykonają małą architekturę dla owadów zamieszkujących Warszawę. Projekt jest zabawny i przewrotny, dostosowany do dziecięcej fantazji a jednocześnie poważnie traktujący sztukę projektowania. Uczestnicy interdyscyplinarnego działania podczas warsztatów:

1. poznają ekosystemy miasta Warszawa,
2. zaprojektują domki dla owadów,
3. wykonają je z pomocą architektów w pracowniach do tworzenia makiet architektonicznych,
4. umieszczą domki w przestrzeni publicznej,
5. stworzą wirtualną mapę swoich realizacji,
6. wezmą udział w wykonaniu atlasu owadów i ekosystemów Warszawy.

Atlas graficznie opracuje zespół projektantów, wykorzystując w swojej pracy twórczość dzieci. Tym samym prace uczestników zaistnieją w przestrzeni publicznej dając dowód na to, że dziecko może realnie wpływać na estetykę swojego otoczenia.

Adresatami projektu są dzieci z publicznych szkół podstawowych, które poszukują ciekawych zajęć z zakresu edukacji architektonicznej oraz medialnej. Oferta do nich skierowana:

1. warsztaty architektoniczne,
2. warsztaty pogłębiające wiedzę na temat bioróżnorodności Warszawy oraz projektowania graficznego,
3. warsztaty z edukacji medialnej, wykorzystujące OpenStreetMap.

Zobacz zwiastun projektu

Podczas realizacji projektu uczestnicy spotkają się ze specjalistami: architekt, architekt krajobrazu, entomolog, specjalista ds. technologii internetowej, grafik. Warsztaty będą aktywizować w kierunku zdobywania wiedzy zarówno przyrodniczej, jak i wizualnej, architektonicznej i medialnej.

Finałem będzie wydanie “Atlasu owadów” z udziałem dziecięcych grafik oraz prezentacja dziecięcych realizacji w przestrzeni miejskiej (wystawa). Program obejmuje trzy spotkania (maj, czerwiec) po 2x45 minut każde.


Program został dofinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa