Nauki fizyczne i biologiczne w treningach kompetencji społecznych. WARSZTATY, scenariusze lekcji i książka.

Projekt jest poszukiwaniem interaktywnych i skutecznych metod treningów kompetencji społecznych dla uczniów (w tym uczniów z Zespołem Aspergera), w celu wyrównania szans edukacyjnych oraz podążaniem za specjalnymi potrzebami uczniów z ZA (czyt. Zespół Aspergera). W maju 2016 roku dwuosobowy zespół (psycholog/pedagog i specjalista/ekspert w dziedzinie nauk ścisłych) prowadzić będzie warsztaty dla wyłonionych grup.

Wszystkich zainteresowanych bezpłatnymi warsztatami dla klas 4-6 prosimy o wypełnienie ankiety rekrutacyjnej.

LINK DO ANKIETY

Treningi kompetencji społecznych to ważna lekcja rozwijająca te umiejętności, które są kluczowe dla rozwoju społecznego, ekonomicznego i kulturowego nowoczesnego państwa. Treningi kompetencji są dobrym uzupełnieniem podstawy programowej i celnie odpowiadają na potrzeby współczesnej edukacji, w której równolegle ze zdobywaniem wiedzy powinno się kształtować umiejętności społeczne.

Do tej pory treningi kompetencji były narzędziem terapii dzieci z zespołem Aspergera lub ogólnie ze spektrum autyzmu. Zazwyczaj prowadzone według sprawdzonych scenariuszy, wykorzystujących pogadankę, pracę grupową, analizę przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych. Nasz program wychodzi z założenia, że treningi kompetencji społecznych powinny:

  1.  Być narzędziem edukacji włączającej (przeznaczone tym samym dla dzieci bez zaburzeń)
  2. Korzystać z nauk biologicznych, fizycznych etc., czyli wykorzystywać naturalne potrzeby zdobywania wiedzy, tak charakterystyczne dla zainteresowań dzieci z zespołem Aspergera.


Nasz program powstanie w drodze współpracy z fizykami, specjalistami od systemów Arduino i zostanie opracowany w formie podręcznika w wersji elektronicznej i drukowanej oraz w formie warsztatów.

Zobacz film promujący program.