W dniach 9-11 lutego Anna Grunwald z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Karolina Kołbyk ze Stowarzyszenia "Z Siedzibą w Warszawie" odbyły wizytę studyjną w Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi. Celem tej wizyty była organizacja seminarium, które w maju odbędzie się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Podczas warsztatów wydobywczych omawialiśmy cele projektu zarówno te oficjalne, jak również bardziej osobiste, zbieraliśmy pomysły na metody pracy oraz ustalaliśmy wygląd i zakres przyszłej strony internetowej projektu. W dalszej części spotkania określiliśmy zespół kryteriów jaki będzie obowiązywał przy rekrutacji na seminarium oraz opracowaliśmy pytania do ankiety rekrutacyjnej.

Projekt "Poprzez kulturę dla społeczności lokalnych" jest polem do spotkania i dialogu o kulturze i jej roli w kształtowaniu nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa. Ważnym elementem inicjatywy będzie współpraca polskiego i ukraińskiego środowiska twórców, w ramach której powstaną cztery zespoły robocze, które opracują i zrealizują projekty w przestrzeni publicznej Kołomyi.

Celem odbytej wizyty było wyłonienie potrzeb ukraińskiej strony oraz oczekiwań względem projektu. Finalnie ustaliliśmy datę następnego spotkania w Kołomyi w ramach którego poprowadzimy warsztaty z pracy metodą projektu, ponieważ takie potrzeby zgłosili nasi ukraińscy partnerzy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 18 maja 2015 roku.
Link do ankiety

Organizator: Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie"
Współorganizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi.

Projekt został sfinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie" - RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.
Projekt jest również współfinansowany ze środków Urzędu m.st. Warszawa.